International
slide
slide

Liet International

Liet International

vogelliet

Liet International is yn 2002 betocht en ûntwikkele om bands dy’t yn in minderheidstaal sjonge, in poadium te jaan. Yn tsien jier is Liet International útgroeid ta in meartalich alternatyf foar it Eurovisie sjongfestival, wêrby’t it grutste ferskil is dat it ferbean is yn it Ingelsk te sjongen. Liet International wurdt organisearre troch de Fryske stifting Liet International yn nauwe gearwurking mei Europeeske partners. It ynternasjonale netwurk fan de Fryske stifting Liet International groeit yn heech tempo.

Spotlight artyst

BandaLheira3
BandaLheira

De fiif freonen fan BandaLheira kinne inoar út en troch. Sawat tweintich jier werom rjochten se de band op. It doel? Muzyk meitsje, sjonge...

Media

Partners