International
Header

Forefingers Up! – A new Balentia’s joint

Festival 2014
FFU copia 2

Mei in eksplosive miks fan rap, funk, soul en swarte Amerikaanske muzyk stiet Forefingers Up! – A new Balentia’s joint foar in memorabel optreden yn Oldenburg. Alessio, Andrea, Carlo, Allessandro en Andrea sjonge, rappe en freestyle sawol yn Sardinysk as Italiaansk. Se bestean pas in goed jier mar timmerje no al ynternasjonaal oan ‘e takomst. Op ferskate Europeeske festivals klonk al harren bysûndere lûd. By Liet International binne se foar it earst.

Partners