Video

Finalists Liet 2020+1

Volk!! – Doch ris leaf!

Janneke de Boer – Stimmen fan ‘t ferline

Sample Text – Underfining

Douwe Dykstra – Wêr’t ik begjin en do stoppest

MOSKEN – Leave Lieve

Bokke & de Heidehippers – Caravan bûten Ljouwert

BANT – Unwaar

Fegebart – Tseard Deadogger

 

Crossovers Liet 2020+1

DINA & ZEA – ‘Ferlies’ en ‘Wat moatte wy dwaan as wy gjin jild ha’

Iris Kroes & Wander Kars – Oare wrâld

Huub Prins & Bobby Choco – Gouden reinbôgen

Opening act Liet 2020+1

Janneke Warringa – Sjong dan!