Zaman

Zaman was nominated for the first Russian World Music Awards in the field of ethnic music in Russia,...

View artist

WHɎTE

WHɎTE comprises Gaelic singer-songwriter Alasdair C. Whyte and electronic composer and musician Ros...

View artist

The Rowan Tree

Untill 2017, the musicians of the Rowan Tree all played in different bands in different settings. Wh...

View artist

Stonecrobs

Stonecrobs just won the Frisian song contest Liet on 13 May. These 4 young guys bring a fresh, jazzy...

View artist

Pira

Pira consists of 3 female and 2 male musicians and has been active for 7 years now. They performed a...

View artist

Nastasia Zürcher

Nastasia Zürcher is a young Swiss-Galician singer and songwriter. She is born in Geneva in 1988, bu...

View artist

Luko Reinders

Luko Reinders and his guitar player Bas Postma won the Frisian song festival Liet in 2017. They both...

View artist

Jenne Decleir

Jenne Decleir is a Flemish actor and musician. He also makes productions, in cooperation or alone. T...

View artist

Inger Karoline Gaup

This 23-year-old is born in Kautokeino, part of the Sápmi region in the north of Norway and locatio...

View artist

Gerda Stevenson & Kyrre Slind

Gerda Stevenson is not only a singer-songwriter, but also an actor, writer and director. She has wor...

View artist

Familia Caamagno

Familia Caamagno is formed in 2011 by five frenzy rock´n´roll and pop fans in Sigüeiro (A Coruñ...

View artist

Evgenia Udalova

Evgenia Udalova lives in the town Syktyvkar, in the Komi Republic, about 1.300 kilometres northeast ...

View artist

Billy Fumey

The 26-year-old guitarist, folklorist, and historian is originally from Champagnole in the Jura dép...

View artist

Afro-Carib Ensemble

The Afro-Caribbean Ensemble is named after the various indigenous percussion instruments as they pla...

View artist

Zaman

Zaman is an extraordinary mix of modern arrangements of the Bashkort folk music and fresh, exception...

View artist

UKAN

UKAN is a rock and baroque, moved and timeless character, arisen from Kevin Ruellan’s imagination....

View artist

Ruben Semmoh & Romeo Sumter

Ruben is a singer/songwriter and also the frontman/leadsinger/ guitarist/bandleader of the Afro- Car...

View artist

Pavel Aleksandrov & Dmitry Yakimov

Pavel did not attend kindergarten, but instead, together with grandmother, he went to rehearsals of ...

View artist

Mary Ann Kennedy & friends with Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis

Mary Ann’s (in Gaelic: Màiri Anna NicUalraig) life is music – she grew up in a well-known tradi...

View artist

La Schlapp Sauvage

La Schlapp Sauvage was founded in spring 2016. The two musicians are native of the Land of the 3 bo...

View artist

Ella Marie Hætta Isaksen

Ella Marie Hætta Isaksen is 18 years old, from Tana, in the north of Norway. She has developed her ...

View artist

Aafke Zuidersma

Frisian singer-songwriter Aafke Zuidersma lives in the north of The Netherlands. From an early age s...

View artist

FINALE DAG! 🤩 | Vanavond nemen 10 fantastische finalisten het tegen elkaar op tijdens de finale van Liet 2019 in Neushoorn! Je kunt genieten van optredens van: 💥 Broken Brass Ensemble + Aart Lus & Ed Lip 💥 Woe Blind Birds + Elizabeth Kooy 💥 Leonard Ford + Marcel Smit 💥 WIEBE + Esther de Jong 💥 Twarres Nog geen tickets? Bestel dan snel via bit.ly/tickets-liet en mis dit spektakel niet! (Beeld: @Neushoornlwd) . . . . #liet2019 #finale #frysksjongfestivalliet #songfestival #festival #neushoorn #leeuwarden #fryslan #friesland #frysk #poppodium #finalisten #artiesten #twarres #muzyk #muziek #live #optreden #tickets #brokenbrassensemble #woeblindbirds #twarres #elizabethkooy #aartlusedlip #wiebe #marcelsmit #leonardford #estherdejong

We zijn al druk bezig met het opbouwen van het podium in @NeushoornLwd! Wie zien we morgen bij de finale van Liet?! 😀 Ticketlink in bio! . . . . #liet2019 #finale #neushoorn #leeuwarden #ljouwert #friesland #fryslan #poppodium #artiesten #finalisten #podium #opbouw #optreden #songfestival

Leuk nieuws! Twarres, van onder andere het nummer ‘Wêr bisto’, gaat de finale van Liet op een historische manier openen! En dat niet alleen, want Twarres wordt ook nog eens ondersteund door het Fries Jeugd Orkest. Niet alleen wij, maar ook Mirjam en Kristian van Twarres hebben er heel veel zin in. “It wurdt in moai feestje!” Wil jij Twarres (en vele andere geweldige artiesten) live zien? Wacht dan niet langer en koop je ticket voor de finale NU via bitly.com/tickets-liet! 💥 . . . . #twarres #werbisto #finale #liet #liet2019 #neushoorn #leeuwarden #ljouwer #fries #frysk #frysksjongfestival #songfestival #friesland #fryslan #muzyk #muziek #live #finalist #festival

FINALIST 10 – Sequens – ‘Do bist frij’ (Frysk hjirûnder) NL / De laatste artiest in het rijtje van geweldige Liet finalisten is Sequens. Met het nummer ‘Do bist frij’ wordt een heftig onderwerp aangesneden. Angeline vertelt: “Het nummer gaat over een jong meisje dat ontsnapt is uit handen van een loverboy, doordat ze uiteindelijk zelf de moed heeft hulp te zoeken om haar vreselijke geheim te vertellen. Wat volgt is het verwerkingsproces, maar ook de wil en drang naar een nieuw begin.” ‘Do bist frij’ is een verdrietig item dat uit het leven is gegrepen. “Daar mag best even de aandacht op gelegd worden. Maar we zingen ook over onderwerpen die we zien, horen en beleven. Zoals liefde, verlangen en vrolijkheid.” Wil je dit aangrijpende nummer live horen? Wacht dan niet langer en koop je ticket voor de finale van Liet nu voor €14,- via de link in de bio! 😀 ---- FRYSK / De lêste artyst yn it rychje fan geweldige Liet finalisten is Sequens. Mei it nûmer ‘Do bist frij’ wurdt in dreech ûnderwerp oansnien. Angeline fertelt: “It nûmer giet oere in jong famke dat ûntsnapt is út de hannen fan in loverboy, trochdat sy úteinlik de moed opbrocht hat om help te sykje en har ferskriklike geheim te fertellen. Wat folget is it ferwurkingsproses, mar ek it wollen en it driuwen nei in nij begjin.” ‘Do bist frij’ is in fertrietlik diel fan it libben. “Dêr mei bêst even oandacht oan jûn wurde. Mar we sjonge ek oer ûnderwerpen dy’t wy sjogge, hearre en belibje. Sa as de leafde, it langjen en fleur.” Wolst dit oangripende nûmer live hearre? Wachtsje dan net langer en keapje dyn kaartsje foar de finale fan Liet 2019 no foar €14,- fia bit.ly/tickets-liet! 😀 . . . . #liet #liet2019 #finalist #frysksjongfestivalliet #neushoorn #leeuwarden #festival #ljouwert #friesland #fryslan #sequens #dobistfrij #lied #muziek #muzyk #fries #frysk #tickets #finale #verhaalachterhetnummer

FINALIST 9 / Dirk muzyk - Spirit of Rap movement – ‘Gearwurking’ (Frysk hjirûnder) NL / Dirk muzyk raakt met Dizze Dagen/Gearwurking letterlijk een gevoelige snaar. Dirk vertelt: “Het nummer gaat over de waarneming van de periode hier in Friesland. Het stelt aan de kaak wat er gebeurt, en stelt vragen over nieuwe manieren om ernaar te kijken. Het onderwerp raakt me in het hart. De betekenis van het nummer is voor mij de essentie, een samenvatting en de verklaring, expressie en openstelling voor de uitdaging. Het is een heel fijn vervaardigd nummer met verschillende betekenislagen. Ik hoop dat het mensen helpt zich open te stellen. Dat ze geïnspireerd raken en veel veranderen. Dat we hier op aarde weer diep begrip creëren. Dat we er onze tanden in zetten en zeggen ‘en nu gaat het anders'. Sta jij net als wij te popelen om Dirk muzyk het podium van Neushoorn te zien bestormen tijdens de finale van Liet? 🎸Bekijk al een voorproefje via http://bit.ly/Dirk-muzyk. Koop je tickets voor maar €14,- via bit.ly/tickets-liet!😍 FRYSK / Dirk Muzyk rekket mei Dizze Dagen/Gearwurking letterlik in teare snaar. Dirk fertelt: “It nûmer gjit oer de observaasje van dizze perioade hjir yn Fryslân. De stelt oan ‘kaak wat der bart. En stelt frachen oer nije wizen om der nei te sjin. It underwerp gjit my oan it hert. It nummer betekend foar mei it kernwesen, in samenvatting en de útsprekking, ekspresje en iepestelling foar de utdaging. It is in hiel fijn utwurke nummer mei differse lagen yn betsjutting. Ik hoap dat it minsken helpt har iepen te stellen. Dat se sich ynspirearje litte en de kop derfoar sette om in hiel soad feroaring te bringen. Dat we djip begrip kreëre wer wer hjir op ierde mei dwaande binne. Dat we uzze tosken deryn sette en sizze ‘blikstjinder en no gjit it oars’. Stiest krekt as ús te popeljen om Dirk Muzyk it poadium fan Neushoorn bestoarmje te sjen ûnder de finale fan Liet 2019?🎸 Sjoch alfêst nei in foarpriuwke fia http://bit.ly/Dirk-muzyk. Keapje dyn kaartsjes foar mar €14,- fia bit.ly/tickets-liet! 😍 . . . . #liet #liet2019 #finalist #frysksjongfestivalliet #neushoorn #leeuwarden #festival #ljouwert #friesland #fryslan #dirkmuzyk #spiritofrapmovement #ge